Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift          


   

Profil

I mange virksomheder er ledelsens indsats og kompetence ofte koncentreret om salg, drift og de øvrige opgaver, som har med virksomhedens produkter og ydelser at gøre. Regnskab og administration varetages af en regnskabsfunktion, som sørger for, at de daglige opgaver løses.

 

birkbo rådgivnings mission som samarbejdspartner er:
· at tilføre virksomheden en fremadrettet økonomistyring
· styrkelse af den traditionelt bagudrettede regnskabsfunktion som mange mindre og mellemstore virksomheder har
· at supplere virksomhedens økonomifunktion i perioder, hvor opgaverne overstiger kapaciteten i virksomhedens økonomifunktion
 
For virksomheden betyder det:
· at man undgår økonomiske overraskelser
· at ledelsen kan koncentrere sine kræfter om virksomhedens kerneområder
· at man hele tiden har overblik over sin indtjening
· at man med den tilførte kompetence styrker virksomhedens præstationsevne 
Samarbejdet tilpasses i omfang og indhold den enkelte virksomhed og som samarbejdspartner fungerer jeg som ’en del af huset’, hvilket styrker virksomhedens kompetence overfor omverdenen.
 
 
powered by webmanage
www.birkbo.dk    CVR-nr.  26 96 35 32    Tlf: +45 2610 0090    karsten@birkbo.dk