Bestyrelsesarbejde

birkbo raadgivning kan tilbyde deltagelse i bestyrelsesarbejdet, enten som bisidder til ejer eller som medlem af bestyrelsen.

 

I situationer hvor der skal træffes vidtrækkende beslutninger vedrørende virksomheden kan birkbo raadgivning tilbyde kompetent deltagelse i arbejdet.

 
Karsten Birkbo sidder i flere bestyrelser og har international erfaring med bestyrelsesarbejde.