Økonomichef på deltid

Lej en økonomichef

 

Virksomheder, der ikke har relevante opgaver nok til at ansætte en økonomichef, kan leje en økonomichef i det antal dage eller timer, som virksomheden har behov for.

 

På denne måde er det virksomhedens behov der er i centrum og virksomheden styrkes på en fleksibel måde.

 

birkbo raadgivning kan tilbyde at løse blandt andet følgende opgaver;
 
• Rapportering til ejer(e), bestyrelse og andre interessenter
 
• Udarbejdelse af drifts-, likviditets- og balancebudgetter og opfølgning på samme
 
• Opdeling af virksomheden i profitcentre og optimering af samme
 
• Projektstyring
 
• Optimering af økonomisystem og andre IT-systemer
 
• Udarbejdelse af årsregnskaber til revisor
 
• Sparring med og aflastning af ledelsen
 
• Kontakt og forhandling med leverandør, banker, revisor, forsikringsselskab og
  andre interessenter

 
Opgaverne løses hos kunden og på kundens systemer. Dette sikrer en synlighed i organisationen og en nem og god kontakt til ledelsen.